ditt nätverk för borrningslösningar

din partner i Sverige

GDS Geo Drilling Solutions är sedan flera år en etablerad leverantör i Sverige som erbjuder sina skandinaviska kunder borrutrustning för försäljning och uthyrning. GDS produktportfölj riktar sig främst till områdena grundläggning, tunnel, damm och geoenergi. I portföljen finns bl. a. premiumprodukterna vattendrivna sänkborrhammare, WAI, från DrillKing, kolloidalkvarnar och injekteringspumpar från Colcrete Eurodrill och GDS egenutvecklade högtryckspumpar för vattendriven borrning. GDS marknadsför och säljer även WAI i Europa, Mellanöstern och Asien&Australien.

Sist men inte minst erbjuder GDS en högkvalitativ service och support i samband med era projekt.

din partner i Tyskland

BWH startades 1995 och alltsedan dess levererar företaget borrverktyg och special-utrustningar för grundläggnings-, stenbrotts- och byggindustrin. 2005 fick företaget nytt namn, Bohrwerkzeuge Hoffmann KG; fortsatt med samma fokus.

din partner vid uthyrning

2009 gick MWH Mietwerkzeuge Hoffmann ihop med Partner Gbr då omfattande investeringar gjordes i syfte att möte den ökade efterfrågan på uthyrning av utrustning inom grundläggning. MWH erbjuder idag en mångfald av borriggar; Kellyborr- och teleskopvibro för uthyrning.

din partner inom tunnlar i Österrike, Schweiz och Tyskland

TDS Tunnel Drilling Solutions bildades 2013 och ingår i BWH och är speciellt inriktat mot borrnings-, injekterings- och specialapplikationer i tunnelprojekt. TDS mål är att erbjuda sina kunder skräddarsydda och genomarbetade lösningar på givna uppdrag; detta baserat på gedigen erfarenhet samt efterfrågad kompetens inom grundläggning/tunnel. Kort och gott lyder filosofin: ”Att erbjuda borrentreprenörer kompletta lösningar från en partner och finnas till hands för rådgivning.”

din partner i Polen

Vår partner i Polen är ETP Eurotech Plus som bildades 2000 och förser den polska marknaden med anpassade produkter. Ursprungligen kom efterfrågan från stenbrottsföretagen men allteftersom har efterfrågan ökat även från kunder inom grundläggning. Idag finns dessutom en avdelning inom företaget riktad mot gruvkunder.

våra partners är också dina

GDS ser till att – tillsammans med företagen i vårt nätverk – du lyckas i dina projekt. Vi har även starka och väl etablerade varumärken i vår produktportfölj, såsom BETEK (Ty), Colcrete Eurodrill (Eng), DrillKing (USA), GeoRocFor (Kan), LEFFER (Ty), Matex (Kan), Ramson (Sve) och Sysbohr (Ty).

Varmt välkommen till vårt nätverk för borrningslösningar!

Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen